Privacyverklaring

Privacyverklaring

Cosch VOF gevestigd aan de Helsestraat 1a te Nuenen is een bedrijf met diverse webshops. Cosch VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website is belangrijk voor ons. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@cosch.eu of te bellen naar +31 40 7871000

1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen gegevens van (potentiële) klanten die zelf, vrijwillig een account hebben aangemaakt op onze website, een bestelling hebben geplaatst of contact met ons hebben opgenomen. Het is voor ons noodzakelijk om uw NAW-gegevens, telefoonnummer en uw e-mail adres te verzamelen voor de levering en facturatie van de geplaatste bestellingen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cosch.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Bezoek je alleen onze website zonder te bestellen of aan te melden, dan verzamelen wij hier geen gegevens van.

2. Doel

Cosch VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief *
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

*Bij het aanmaken van een klantenaccount is er de mogelijkheid om aan te vinken dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Alleen als u dit zelf aanvinkt zult u worden toegevoegd aan de mailinglijst. Indien u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u onderin de nieuwsbrief op de afmeld link klikken.

3. Openbaarmaking Persoonsgegevens

Cosch VOF deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cosch VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

3.1 Vervoerders

De persoonlijke gegevens die we verzamelen worden doorgegeven als onderdeel van contractmanagement in overeenstemming met de levering transportbedrijf (GLS, PostNL,DHL), voor zover dit nodig is om de goederen te leveren. In het geval dat de GLS, PostNL of DHL een onderaannemer inschakelt om uw pakket te leveren, worden uw gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld.

3.2 Betaling: Mollie

iDeal, DIRECTebancking,Paypal en MisterCash betalingen worden uitgevoerd door het bedrijf Mollie.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

3.3 Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd naar (potentiële) klanten die een account hebben aangemaakt in onze webshop en hebben aangevinkt (opt-in) de nieuwsbrief te willen ontvangen. Nieuwsbrieven worden verstuurd via de website ''Inboxify'' Hier staan de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de klanten opgeslagen. Maandelijks worden er nieuwe e-mailadressen toegevoegd aan deze mailinglijsten. Alle nieuwe geregistreerde klanten die hebben aangevinkt de nieuwsbrief te willen ontvangen worden toegevoegd aan de mailinglijst. Zodra de ontvanger zich afmeld voor de nieuwsbrief worden de klantgegevens direct op non-actief gezet bij inboxify. Zei zullen geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u (potentiële) klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

5. Cookies

5.1 Technische en functionele cookies

Cosch VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5.2 Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

6. Uw rechten

6.1 inzien, corrigeren en verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cosch VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cosch.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

6.2 Verwijdering van uw gegevens

Indien Cosch VOF een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen, zal Cosch VOF binnen 4 weken uw gegevens uit het systeem verwijderen. Cosch VOF maakt wekelijks een backup van alle gegevens. Na het verwijderen van uw account staan uw gegevens nog in onze backup, deze backup wordt wekelijks overschreven. Dit betekend dat het 8 dagen langer duurt voordat uw gegevens overal zijn gewist.

Klanten zijn in staat zich opnieuw te registeren met het zelfde e-mailadres nadat alle gegevens verwijderd zijn.

6.3 Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat Cosch VOF uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Cosch VOF op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.